Browsing Tag

nirbhya rape case repeat

ଦେଶନେ ଆର ଗୁଟେ ନିର୍ଭୟା ଘଟନା

ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶନେ ଆର୍ ଗୁଟେ ନିର୍ଭୟା ଘଟନା ଦେଖବାକେ ମିଲିଛେ । ଜନେ ମହିଲାକୁଁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଗଲା ଉତାରୁ ତାକୁଁ ମାରିକରି ତାକଁର ଘର ଆଗାଡେ ଫିକି ଦିଆଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛେ । ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବଦାୟୁଁ ଜିଲ୍ଲାନୁ ଆସିଛେ ଏନ୍ତା ଦୁଃଖଦ୍ ଘଟନା । ସୂଚନା ହିସାବେ ଗଲା ରଏବାର…