Browsing Tag

odisha covid

କଡାକଡି ଭାବେ ଗାଇଡଲାଇନ ଭିତରେ ହେଉଛେ ପୂଜା

ଇହାଦେ ପୁଜା ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଚାଲି ଥିବାର ବେଲେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କେ ନେଇ କରି ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ଇ ସମିୟା ନେ କରୋନା ର ପ୍ରକୋପ ବଢବାର ଆଶଂକା ରହିଛେ ବୋଲି କହିଛନ । ସେମାଙ୍କର କହେବାର ଅନୁସାରେ ଜେନତା ୟୁରୋପ ଆର୍ ଓନମ ଉତାରୁ କେରଳ ନେ କରୋନା ତାର କାୟା ବଢେଇ ଚାଲିଛେ ସେନତା ଓଡିଶା ନେ ବି…