Browsing Tag

odisha election comisssion

ଭଲ୍ ହିସାବେ ସରଲା ଭୋଟିଂ

ରାଜ୍ୟନେ ଚାଲିଥିବାର ଉପନିର୍ବାଚନ୍‌ର ଶେଷ ହେଲା ମତ୍‌ଦାନ୍ । ବାଲେଶ୍ୱର ଆରୁୁ ତିର୍ତ୍ତୋଲନେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଥିବାର ବେଲକେ ମଙ୍ଗବାର ଦିନ୍ ଭୋଟର ବାଛିଥିବାର ନିଜର ପ୍ରତିନିଧିକୁଁ ଦେଇଛନ୍ ଭୋଟ୍ । ଇହାଦେ ପ୍ରାର୍ଥୀକଁର ଭାଗ୍ୟ ଇଭିଏମ୍‌ନେ ସିଲ୍ ହେଇକରି ସୁରକ୍ଷିତ୍ ରହିଛେ । ଆଏବାର ୧୦…