Browsing Tag

ODISHA HANDLOOM

ବାଲିଜୁରୀ ହାଟ୍ ବନବା ବ୍ରାଣ୍ଡ୍‌

ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢୀ । ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକେ କେତେନି , ନାଁ ଆନିଦେଇଛେ ! ଖାଲି ରାଏଜ କି , ଦେଶ ନାଇଁସେ ଦେଶ ବାହାରେ ବି ରହିଛେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡାର ଆଦର । ଯେତେବେଲେ ବି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢୀ , କପଡାର କଥା ପଡସି, ମନକେ ଆଏସି ବରଗଡର ବାଏଲଜୁରି ହାଟର କଥା । ଇ ହାଟକେ ଆଗକେ ଏସିଆର ସବୁନୁ ବଡ ଖୁଲା…