Browsing Tag

petrol price

ଓଡିଶାନେ ସେନ୍‌ଚୁରୀ

ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଦାମ୍ ଇହାଦେ ଆକାଶ୍ ଛୁଆଁ । ଦେଶର୍ ସବୁଆଡେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଦାମ୍ ହୁ ହୁ ହେଇକରି ବଢୁଛେ । ପହେଲା ରାଜସ୍ଥାନ ର ଗଙ୍ଗାନଗର୍ ନେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଦାମ୍ ୧୦୦ ଟକାଁ ଛୁଇଁ ଥିବାର୍ ବେଲ୍‌କେ ଇହାଦେ  ଓଡିଶା ନେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଦାମ୍ ୧୦୦ ଛୁଇଁଛେ । ଓଡିଶାର୍ ମାଲ୍‌କାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ର କାଲିମେଳା…