Browsing Tag

pfizer

ଆମେରିକାନେ ଟିକାକରଣ ମୁଲ୍‌

ପୁରା ଦୁନିଆଁନେ ଇହାଦେ ଭିଲ୍ କରୋନା ବେମାର ଲାଗି ଚିନ୍ତା ରହିଛେ । ଗଲା ବରଷ୍ ଚୀନ୍‌ର ଉହାନ୍ ସହରନୁ ବାହରିଥିବାର କରୋନା ପଛେ ପଛେ ସବୁ ଦେଶନେ ଭିଲ୍ ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ଯେନଟାକି ପୁରା ଦୁନିଆ ଲାଗି ମୁଡଦୁଖା ବନିଛେ । କରୋନା ବେମାରନେ ୭ କୋଟି ୨୨ ଲାଖ୍‌ନୁ ଅଏତକା ଲୁକକୁଁ ହେଇଥିବାର ବେଲକେ…