Browsing Tag

play off

ମୁମ୍ବାଇକେ ହରେଇକରି ପ୍ଲେ ଅଫକେ ଗଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ୍‌

ପ୍ଲେ ଅଫ୍‌କେ ଗଲା ସନ୍‌ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ୍ । ମଙ୍ଗଲବାର ଖେଲାଯାଇଥିବାର ମେଚ୍‌ନେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକେ ହରେଇକରି ଚାର ନମ୍ବର ଦଲ ଭାବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ୍ ଟିମ୍ ପ୍ଲେ ଅଫ୍‌କେ ଯାଇଛେ । ଆଘୋନୁ ମୁମ୍ବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଆରୁ ବାଙ୍ଗଲୋର ପ୍ଲେ ଅଫ୍‌କେ ଯାଇସାରିଛନ୍ । ଇତାର ସାଙ୍ଗେ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍‌ର…