Browsing Tag

prabhas

ବଡ ପରଦାନେ ଦୁଇ ସୁପରଷ୍ଟାର

ବଡ଼ ପରଦାନେ ଏକାସାଙ୍ଗେ ନଜର ଆସବେ ଦୁଇ ସୁପରଷ୍ଟାର । ଝନେ ବଲିଉଡ ଆର ଝନେ ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର । ଆମେ ଇଠାନେ ବିଗ ବି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଆର ପ୍ରଭାସଙ୍କର କଥା କହୁଛୁ । ଗୁଟେ ବିଗ ବଜେଟ ଫିଲ୍ମନେ ଦୁହିଁ ସୁପରଷ୍ଟାର ସ୍କ୍ରିନ୍‌ପ୍ଲେ କରବାକେ ଯାଉଥିବାର ନେଇକରି ଝନାପଡିଛେ । ଆଉ ଇଥିରେ ବଲିଉଡ ଡିଭା…