Browsing Tag

puja devi

ମହିଲା ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭରକୁଁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା

ଆଜିର ମହିଲାର କେନସି କାମ୍‌ନେ କାହାରିନୁ କମ୍ ନୁହେଁ । ଘରର କାମ୍ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରେ ଭିଲ୍ ସବୁ କାମ୍‌ଥି ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣିତ୍ କରିପାରିଛନ୍ ମହିଲାମାନେ । ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରର କାଠୁଆ ଜିଲ୍ଲାର ପୂଜା ଦେବୀ, ଇ ମହିଲା ଜନକ୍ ଇହାଦେ ଚର୍ଚ୍ଚାନେ ଅଛନ୍ । ମହିଲା ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ନାଁନେ ସେ ଇ…