Browsing Tag

REPUBLIC DAY CELEBRATION

ଦିଲ୍ଲୀ ପରେଡନେ ଫାଇଟର ପ୍ଲେନ୍ ଉଡାବେ ମହିଲା ପାଇଲଟ୍‌

ସଖାଲ ପାଏଲେ ଦେଶ ମାନବା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ୍ । ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜପଥନେ ମହାମହୀମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆରୁ ଦୁଶରା ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସାମିଲ ହେବେ । ଇ ବଛର ଭିଲ୍ ଭାରତୀୟ ବାୟୂ ସେନା ଆଡୁ ଫାଇଟର ପ୍ଲେନ୍ ଆକାଶନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ୍ କରବେ । ତ ପହେଲା ଥର ଲାଗି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସନେ ଜନେ…