Browsing Tag

rio olympic

ଦୌଡରାଣୀ ଦୂତୀକଁର୍ ଜନମ ଦିନ୍‌

ଓଡିଶାର୍ ଗର୍ବ ଆର୍ ଗୌରବ୍ , ଭାରତର୍ ର ଗର୍ବ ଆର୍ ଗୌରବ୍ ସବୁ ଟୁକେଲ୍ ଜାତିର୍ ଗର୍ବ ଆର୍ ଗୌରବ୍ , ଯିଏ ନର୍ଧୁ ଥିଲେ ସାରା ଦୂନିଆ ଦେଖୁଥିସି ଆଏଜ୍ ତାକଁର୍ ଜନମ୍ ଦିନ୍ । ନାଁ ତାକଁର୍ ଦୂତୀ ଚାନ୍ଦ । ଦୂତି ଜନେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀକ୍ ମହିଳା ଖେଲାଲୀ ହିସାବେ ସାରା ଦେଶ୍ ଆର୍ ଆମର୍ ଦେଶ୍ ବାହାରେ…