Browsing Tag

road blockade by farmers

ଫେବୃଆରୀ ୬ନେ ‘ଚକା ଜାମ୍‌’

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକଁର ନୂଆଁ କୃଷି ଆଇନ୍‌କେ ଇହାଦେ ଭିଲ୍ ଭିନ୍ ଭିନ୍ କୃଷକ ସଂଗଠନ୍ ଆଡୁ ବିରୋଧ ଜାରି ରହିଛେ । ବିରୋଧୀ ଦଲ ମାନକଁର ସାଙ୍ଗେ ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନେ ଭିଲ୍ ଇମାନକୁଁ ସମର୍ଥନ୍ କରୁଥିବାର ଇହାଦେ ଦେଖବାକେ ମିଲିଛେ । ଇହାଦେ ଫେର୍ ଘାଏ ଚାଷୀ ମାନେ ଚକା ଜାମ୍ କରବାର ନେଇକରି ନିଷ୍ପତ୍ତି…