Browsing Tag

sambalpuri dance

ଆଜି ହେଉଛେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନାଚ୍ ଦିବସ୍

ନାଚ, ଯେନଟାକେ ଆମେ ଆମର୍ ସଂସ୍କୃତିର୍ ଗୁଟେ ଭାଗ୍ ବଲିକରି ବି କହି ପାର୍‌ମା । ଆଜି ହେଉଛେ ସେ ନାଚ ଦିବସ୍ ଯେନଟା ସବୁ ବଛର୍ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୯ ତାରିଖ୍ ମାନେ ଆଜିର୍ ଦିନ୍‌କେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ୍ ନାଚ୍ ଦିବସ୍ ହିସାବେ ପାଲନ୍ କରାଯାଇଥିସି । ସାରା ବିଶ୍ୱନେ ରହିଥିବାର୍ ଭିନ୍ ଭିନ୍ କଲା ସଂସ୍କୃତି ସେ…