Browsing Tag

shahrukh khan

୫୫ ବରଷ୍‌ଥି କିଙ୍ଗ ଖାନ୍‌

ବଲିଉଡ୍ ସୁପର୍‌ଷ୍ଟାର୍ କିଙ୍ଗ ଖାନ୍ ୫୫  ବରଷ୍‌ଥି ପାହାଁ ଥାପିଛନ୍ । ନିଜର ରୋମାଟିଂକ୍ ଲୁକ୍ ଆର୍ ଅନ୍ଦାଜ୍ ଲାଗି ଫେମସ୍ ଶାହାରୁଖ୍ ଖାନ୍‌କଁର ଆଏଝ ହେଲା ଜନମ୍ ଦିନ୍ । ତାକଁର ଜନମ୍ ଦିନେ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନକଁର ଶୁଭେଚ୍ଛାର ଧାର୍ ଲମ୍ବୁଛେ । ନିଜର ଫିଲିମ୍ କେରିୟରଥି ସେ ଖୋବଟେ ନାଁକରା ଫିଲ୍ମ…