Browsing Tag

sulia jatra

ଶୁଲିଆ ଯାତରା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ

ଆଏବାର ୧୯ ତାରିଖନେ ହେବାକେ ଯାଉଛେ ଶୁଲିଆ ଯାତରା । ଫେର୍ ରକତ୍‌ଥି ଉଦା ହେବା ବଲାଙ୍ଗିର ଦେଓଗାଁ ଖଇରଗୁଡାର ଶୁଲିଆ ପୀଠ୍ । ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକଁର ଶୁଲିଆ ଯାତରା ଫି ବରଷ୍ ଲେଖେଁ ଇ ବରଷ୍ ଭିଲ୍ ହେବାକେ ଯାଉଛେ । ଯାତରା ପ୍ରସ୍ତୁ୍‌ତି ନେଇକରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ୍ ଆଡୁ ବଲାଙ୍ଗିର…