Browsing Tag

tamilnaducyclone

ଆସୁଛେ ବାତ୍ୟା ‘ନିଭାର’

ବଙ୍ଗୋପ୍‌ସାଗର୍‌ନେ କାଲି ଲଘୁଚାପ ହେବାର୍‌ ଉତାରୁ ବାତ୍ୟାର୍‌ ବଡ୍‌ ରୂପ୍‌ ନେଇଛେ । ୨୫ ତାରିଖ୍‌ ନେ ପୁଡୁଚେରୀ ଆର୍‌ ତାମିଲ୍‌ନାଡୁ ନେ ୧୦୦ ନୁ ୧୧୦ କିମି ତକ୍‌ ପବନ ବହେବାର୍‌ ସାଙ୍ଗେ ବାତ୍ୟାର୍‌ ରୂପ୍‌ ନେବା ବାତ୍ୟା ‘ନିଭାର୍‌ ' । ବାତ୍ୟାର୍‌ ଗତି ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶ୍ଚିମ୍‌ ଆଡେ…