Browsing Tag

temprature in odisha

ଇ ବଛର ତାତିନୁ ତ୍ରାହି ନାଇଁ

ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉନ କି ଖରାର ପ୍ରକୋପ୍ ଦେଖବାର ଲାଗି ମିଲଲାନ । ଆଗକେ ତିନ୍ ମାସ୍ ତାତିନୁ ଆରୁ ନିସ୍ତାର ନାଇଁନ୍ । ଖରା ଆଗକେ ବେଶୀ ବଢବାର ନେଇକରି ସୂଚନା ରହିଛେ । ଆଂଚଳିକ୍ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଡୁ ଏନ୍ତା ପୂର୍ବାନୁମାନ୍ କରାଯାଇଛେ । ବେଶୀ କରି ଓଡ଼ିଶାନେ ଖରାର ପ୍ରକୋପ୍ ଅଏତକା…