Browsing Tag

Test Series

ପହେଲା ଦିନର୍ ଖେଲ ସରବାର୍‌ତକ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୧୬୬/୨

ଭାରତ ଆରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭିତରେ ବର୍ଡର୍‌-ଗାଭାସ୍କର୍ କ୍ରିକେଟ୍ ସିରିଜ୍‌ର ୩ ନମ୍ବର୍ ଟେଷ୍ଟ୍ ସିଡ୍‌ନୀ ଠାନେ ଆରମ୍ଭ୍ ହେଇଯାଇଛେ । ପହେଲା ଦିନର୍ ଖେଲ ସରବାର୍‌ତକ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୧୬୬ ରନ୍ କରିଛେ ଆର୍ ତାଙ୍କର୍ ଦୁଇଟା ଖେଲାଲୀ ଆଉଟ୍ ହେଇସାରିଛନ୍ । ମାରନସ୍ ଲବୁସେଁ ୬୭ ଆର୍ ଷ୍ଟିଭେନ୍…