Browsing Tag

trade union

ଆଏଜ୍ ଭାରତ୍ ବନ୍ଦ୍‌

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକଁର ଶ୍ରମିକ, ଚାଷୀ ଆରୁ ଜନବିରୁଧୀ ନୀତି ବିରୁଧନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଆଡୁ ଆଏଜ୍ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ହଡ୍‌ତାଲ ଡକରା ଦେଇଛନ୍ । ସଖାଲର ୬ ବଜାନୁ ମୁଲ ହେଇଥିବାର ଇ ହଡତାଲ୍ ୨୪ ଘଣ୍ଟା କରାଯିବା । ରାଜ୍ୟର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗାନେ ଭିଲ୍ ବନ୍ଦର ଅସର ଦେଖବାକେ ମିଲିଛେ । ବନ୍ଦ ଲାଗି…