Browsing Tag

UNITED STATES OF AMERICA

ପ୍ରତିନିଧି ସଭାକେ ୪ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ନିର୍ବାଚିତ୍‌

ଆମେରିକାନେ ଚାଲିଥିବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ୍ ଉପରେ ଇହାଦେ ସବକର ନଜର ରହିଛେ । ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆରୁ ଜୋ ବିଡେନ୍‌କଁର ଭିତରେ କଡା ଟକ୍କର ଚାଲିଥିବାର ବେଲକେ କିଏ ଜିତବା ଆର କିଏ ହାରବା ସେ ନେଇକରି ଚାଲିଛେ ଗଣିତ କଷା । ଇତାର ଭିତରେ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଠିଟିଭ୍ ହିସାବେ…

ଟ୍ରମ୍ପ୍ ବିଡେନ୍ ଟକ୍କର

ଆମେରିକାରନେ ଚାଲିଛେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ୍ । ଆଏବାର ଚାର ବଛର ଲାଗି କିଏ ସମ୍ଭଲାବେ ଦୁନିଆଁର ସବୁନୁ ବଲଶାଲୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଭାର୍ । ୪୫ ନମ୍ବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ୍ ଲାଗି ଆଏଝ ହେଉଛେ ନିର୍ବାଚନ୍ । ରିପବ୍ଲିିକାନ୍ ପାର୍ଟିର ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆର ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ପାର୍ଟିର ଜୋ ବିଡେନ୍‌କଁର ଭିତରେ…