Browsing Tag

visiting place

ପୁହୁରା ହେଇକରି ପଡିଛେ ସମ୍ବଲପୁରର ପର୍ଯ୍ୟଟନ୍‌ସ୍ଥଲୀ  

ଫି ବଛର୍‌ ସମ୍ବଲପୁର୍‌କେ ଇ ଶୀତ୍‌  ମାସେ ବହୁତ୍‌ ଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ୍‌ ଆସିଥିସନ୍‌ ଆର୍‌ ଇ ଯାଗାନେ ବୁଲବାର୍‌ ସାଙ୍ଗେ ପିକ୍‌ନିକ୍‌ ଭିଲ୍‌ କରିଥିସନ୍‌ । ହେଲେ ସେନର୍‌ ଅବସ୍ଥା ଇହାଦେ ଦେଖି ନାଇହୁଏ ପୁଲାପୁଲା ମଏଲା ଆର୍‌ କେଚ୍‌ରା ସାଙ୍ଗେ ଜାଗା ସବୁ ପୁହୁର୍‌ ହେଇକରି ପଡି ରହିଛେ । ଜାଗା…