Browsing Tag

winter back

ରାଜ୍ୟନେ ଫେର୍ କମ୍‌ଲା ପାରା

ଗଲା ୨୪ ଘଣ୍ଟାନେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାନେ ପାଗ୍ ଶୁଖଲା ରହିଥିଲା । ଇହାଦେ ଫେର୍ ଘାଏ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗାନେ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ୍ ହେବାରନେ ଲାଗିଛେ । ରାଜ୍ୟର ୬ଟା ଜାଗାନେ ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଲେ ପାରା ରହିଛେ । ସୂଚନା ହିସାବେ କନ୍ଧମାଲ ଜିଲ୍ଲାର ଜି. ଉଦୟଗିରି ଠାନେ ସବୁନୁ କମ୍ ପାରା ୩.୨ ଡିଗ୍ରୀ,…