Browsing Tag

america oath taking ceremoney

ଶପଥ୍ ନେଲେ ଆମେରିକାର୍ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆର୍ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି

ଆମେରିକାନେ କାଲି ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆର୍ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିସାବେ ଜୋସେଫ୍ ରୋବିନେଟ୍ ବାଇଡେନ୍ ଆର୍ ନୂଆ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିସାବେ କମଲା ହାରିସ୍ ବୁଧୁବାର୍ ଦିନ ଶପଥ୍ ଗ୍ରହଣ୍ କରିଛନ୍ । ୭୮ ବରଷର୍ ବାଇଡେନ୍ ଆମେରିକାର୍ ୪୭ନଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଥିବାର୍ ବେଲ୍‌କେ କମଲା ହାରିସ୍ ଆମେରିକାର୍ ୪୯ନଂ…