Browsing Tag

ayurvedicmedicalstudy

ଅସ୍ତ୍ରୋପ୍ରଚାର୍‌ କର୍‌ବେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ୍‌ ଡାକ୍ତର୍

 ଆୟୁର୍ବେଦିକ୍‌ ଡାକ୍ତର୍‌ ମାନେ ବି କରିପାର୍‌ବେ ଅସ୍ତ୍ରୋପ୍ରଚାର୍‌ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର୍‌ ନୋଟିସ୍‌ ବାହାର୍‌ କରିଛନ୍‌ । ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍‌ , ଇଏନ୍‌ଟି, ଆଖି ଆର୍‌ ଦାନ୍ତ୍‌ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର୍‌ ଆର୍‌ ଚିକିତ୍ସା ସାଙ୍ଗେ ଜେନେରାଲ୍‌ ସର୍ଜରୀ ଭିଲ୍‌ କରିପାରବେ । ଆୟୋର୍ବେଦିକ୍‌ ପଢିଥିବାର୍‌…