Browsing Tag

bharat band

କାଏଁ ହେଲାଯେ ତାତିଛେ ଚାଷୀ ? (୨)

କାଏଲ୍ ତକର୍ ଇନେ ଆପଣ୍ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ କେନ୍ତା ଆର୍ କାଣା ହେଲାଯେ ଦେଶର୍ ରାଜଧାନୀନେ ଚାଷୀ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଲନ୍ କରୁଛନ୍ । ସେନେ ଦେଶର୍ ଚାଷୀ ସମାଜ୍ ‘ଏମ୍-ଏସ୍-ପି’ କେ ନେଇକରି କାଣା କାଣା ତାଁକର୍ ଦାବୀ ରହିଛେଯେ ସେ ଉପରେ ବିସ୍ତାର୍‌ରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ି ସାରିଛନ୍ । ଚାଷୀ ମାନକଁର୍ କହେବାର୍…

ଡିସେମ୍ବର୍‌ ୮ନେ ହେବା ଭାରତ‌ ବନ୍ଦ୍‌

ନୁଆ କୃଷି ବିଲ୍‌ର ବିରୋଧ୍‌କେ ନେଇକରି ଚାଷୀ ମାନକଁର୍‌ ଆନ୍ଦୋଲନ୍‌ ଇହାଦେ ଜୋର୍‌ ଧରିଛେ । କୃଷି ବିଲ୍‌କେ ନେଇକରି ସରକାରକଁର୍‌ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା ବିଫଲ୍‌ ହେବାର୍‌ ଉତାରୁ ୪୦ଟା କୃଷକ୍‌ ସଂଗଠନ୍‌ ଆଡୁ ୮ ଡିସେମ୍ବର୍‌(ମଙ୍ଗଲବାର୍‌) ଦିନ ଭାରତ୍‌ ବନ୍ଦ୍‌ ର୍‌ ଡାକ୍‌ରା ଦିଆଯାଇଛେ । କୃଷି…