Browsing Tag

bollywood actress

ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀକଁର ଚରିତ୍ରନେ କଙ୍ଗନା

ଭାରତର ପହେଲା ମହିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀକଁର ଜୀବନକେ ନେଇକରି ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହେବାକେ ଯାଉଛେ । ଇଥରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରଣାୱତ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀକଁର ଚରିତ୍ରନେ ନଜର ଆଏବେ । ଫିଲ୍ମ ନେଇକରି ଘୋଷଣା ହେଇସାରିଥିବାର ବେଲକେ ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ ଠିକ୍ ନୁହେ ହୁଏ । କଙ୍ଗନା ନିଜେ…

ଆଏଜ୍ ୩ ତେଜସ୍ୱୀ ନାରୀ’କଁର୍ ଜନମ୍‌ଦିନ୍ 

ନାରୀ ମାନେ ଆଜିର୍ ଯୁଗେ କେନସି କ୍ଷେତ୍ର ନେ ଆର୍ ପଛେ ନାଇ ରହି ସେମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ନେ ନିଜର୍ ପ୍ରତିଭା କେ ଦେଖେଇ କରି ଆଗ୍‌କେ ବଢିଛନ୍ । ଆଜିର୍ ଦିନେ ଜନମ୍ ନେଇଥିଲେ ଆମର୍ ଭାରତ୍ ର ଏନ୍ତା ୩ ଜନ ମହିଲା ଯେନମାନେ ଆମର୍ ଦେଶର୍ ଟୁକେଲ୍ ପାୱାର୍ ର ଉଦାହରଣ ଆନ । ସେମାନେ ହେଲେ ନିରୁପା…