Browsing Tag

cycloneindia

ଡରଉଛେ ବାତ୍ୟା “ୟାସ୍‌’

ଓଡିଶା କେ ଆସୁଥିବାର୍ ସାମୁଦ୍ରିକ୍ ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ ତାର୍ ପ୍ରଭାବ୍ ଦେଖାବାର୍ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛେ । ଓଡିଶାର୍ ଉପକୂଳ ବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ନେ ଇତାର୍ ବେଶି ପ୍ରଭାବ୍ ଦେଖାଯାଉଛେ । ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ ର୍ ପ୍ରଭାବ୍ ବହୁତ୍ ଭୟଙ୍କର୍ ରୂପ୍ ନେବା ବଲି ସୂଚନା ଆସୁଥିବାର୍ ବେଲ୍‌କେ ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ ଉପ୍‌ରେ…

ଭୟକଁର୍‌ ରୂପ୍‌ ନେଲା ବାତ୍ୟା ‘ନିଭାର୍‌’

୨୫ ତାରିଖ୍‌ନେ ତାମିଲ୍‌ନାଡୁ ଆର୍‌ ପୁଡୁଚେରୀ ଉପକୂଲକେ ଛୁଈଁଥିବାର୍‌ ବାତ୍ୟା ନିଭାର୍‌ ଇହାଦେ ତାର୍‌ ଭୟକଁର୍‌ ରୂପ୍‌ ଦେଖେଇଛେ । ବାତ୍ୟା ଲାଗି ଚେନ୍ନାଇନେ ଲଗାତାର୍‌ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରନୁ ସେନ ସବୁ ଜାଗା ମାନକୁଁ ପାନି ପଶିଯାଇଛେ । ବାତ୍ୟା ଲାଗି ବର୍ଷା ହେବାର୍‌ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ୍‌…