Browsing Tag

ecoretreatsambalpur

ହୀରାକୁଦନେ ହେବା ‘ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍‌’

ଇ ବଛର ପହେଲା ଥର ଲାଗି ସମ୍ବଲପୁରର ଜମାଦାରପାଲି ଏୟାର୍‌ଷ୍ଟ୍ରିପ୍‌ ପାସେଥିବାର ବଲବସପୁରର ହୀରାକୁଦ ଡେମ୍‌ ପାସେ ‘ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ' କରାଯିବା । ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ୍‌ ବିଭାଗ ଆଡୁ ଗଲା ବଛର କୋଣାର୍କ ମେରିନ୍‌ ଡ୍ରାଇଭ୍‌ନେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍‌କେ ବହୁତ୍‌ ପ୍ରସଂଶା ମିଲିଥିବାର ବେଲେ ଇ ବଛର ହୀରାକୁଦ…