Browsing Tag

farmers

ରାସ୍ତାନେ ଚଟନୀ ବନଲା ପରିବା

ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାତଲଘଣ୍ଟା, ଧନିଆପତର, ବାଏଗନ୍‌, ମିର୍ଚ୍ଚା, ଶାଗ୍‌, ଆଲୁ, ଉଇଲ ଗରଗଡୁଛେ । ପନିପରିବାର ଚଟନୀ ବନିଯାଇଛେ । ଏନ୍ତା କଥା ଶୁନିକରି ଆପଣମାନେ ଭିଲ୍ ଭାବୁଥିବେ ଯେ କେନ୍ ପନିପରିବା ଗାଡି ଯାଉଥିଲା ଆର ଗାଡି ଉଲଟିକରି ପରିବା ପଡିଯାଇଥିବା, ଯେନ୍ତା ପ୍ରାୟ ଜାଗାନେ ଘଟନା ଦେଖବାର…