Browsing Tag

gemsoffootball

ଆର୍‌ନାଇନ ଫୁଟବଲ୍‌ର ମହାନାୟକ୍‌ ମାରାଡୋନା

ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର୍‌ ଫୁଟବଲ୍‌ ଖେଲାଲୀ ଡିଏଗୋ ମାରାଡୋନାକଁର୍‌ ବୁଧବାର୍‌ ଦିନ ମରବାର୍‌ ଖବର୍‌ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଲାଗି ଗୁଟେ ଦୁଃଖର୍‌ ଖବର୍‌ ହେଇଯାଇଛେ । ମାରାଡୋନା ଜନେ ବିଶ୍ୱ ବିଖ୍ୟାତ୍‌ ଫୁଟବଲ୍‌ ଖେଲାଲୀ ଥିଲେ ଯାହାକୁଁ ଫୁଟବଲ୍‌ର୍‌ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଭିଲ୍‌ ଲୁକେ କହୁଥିଲେ । ତାକୁଁ ୬୦ ବରଷ୍‌…