Browsing Tag

holidays list of 2021

ବାହାରଲା ୨୦୨୧ ର ଛୁଟି ଲିଷ୍ଟ୍‌

ଇ ବରଷ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କେ ଦେଖିକରି ସବୁ ସ୍କୁଲ୍‌ ମାନେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ସ୍କୁଲ୍‌ ମାନେ ବନ୍ଦ ହେବାର୍‌ନୁ ଛୁଆ ମାନକଁର୍‌ ପାଠ୍‌ପଢା ମାଡ୍‌ ଖାଇ ଯାଇଛେ । ସେଥିର୍‌ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର୍‌ ଆଏବା ବଛର୍‌ ସ୍କୁଲ୍‌ ଖୁଲବାର୍‌ କେ ନେଇକରି ଇହାଦେ ତକ୍‌ ଭିଲ୍‌ ଚୁପି ଜାରି ରଖିଛନ୍‌ ।…