Browsing Tag

india award

ପଦ୍ମ ସମ୍ମାନନେ ସମ୍ମାନିତ୍ ଓଡିଶାର୍ ମହିଲା

ଆମର୍ ଦେଶର୍ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର୍ ବହୁତ୍ ବଡ ଟେ ସମ୍ମାନ ଆଏ ଆର୍ ଇ ସମ୍ମାନ୍ ଦେଶର୍ ଭିନ୍ ଭିନ୍ କ୍ଷେତ୍ର ନେ ନାଁ କରିଥିବାର୍ ଲୋକମାନକୁଁ ମିଲିଥିସି । ସେନ୍ତା ଇ ବରଷ୍ ଆମର୍ ଓଡିଶାର୍ ୬ ଜଣକୁଁ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର୍ ଦିଆଯିବା ବଲିକରି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ ଭାରତ ସରକାର୍ । ସେ ୬ ଜଣକଁର୍ ଭିତ୍‌ରୁ ଆମର୍…

ସାରା ଦେଶେ ନାଁ କର୍‌ଲା ବରଗଡ ଆର୍ ପଦମପୁର୍ ବସ୍ ଡିପୋଟ୍

ସକ୍ଷମ୍ ୨୦୨୧ ନେ ପଦମପୁର୍ ଆର୍ ବରଗଡ୍ କେ ମିଲ୍‌ଲା ବେଷ୍ଟ୍ ବସ୍ ଡିପୋଟ୍ ଅୱାର୍ଡ । ତେଲ୍ ସଂରକ୍ଷଣ୍ ଲାଗି ଓଡିଶା ର୍ ପଦମ୍‌ପୁର୍ ଆର୍ ବରଗଡ କେ ଦିଆଯାଇଛେ ଇ ଅୱର୍ଡ । ଆମର୍ ଦେଶ୍ ର୍ ପେଟ୍ରୋଲ୍‌ିୟମ୍ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଆଡୁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଆର୍ ଗେସ୍ ସଂରକ୍ଷଣ କେ ନେଇକରି କରାଯାଇଥିବାର୍…