Browsing Tag

indiancricket

ଫାଇନାଲନେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲସ୍‌

ଆଇପିଏଲ୍‌ ୨୦୨୦ ଲିଗ୍‌ ର ରବିବାର ଖେଲାଯାଇଥିବାର ମେଚ୍‌ନେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ୍‌କେ ହରେଇକରି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲସ୍‌ ଫାଇନାଲ୍‌କେ ପହଁଚିଛେ । ଆଗରୁ ଭିଲ୍‌ ଆଇପିଏଲ୍‌ ର ସବୁ ଫାଇନାଲ୍‌ ମୁକାବିଲାକେ ପହଁଚୁ ପହଁଚୁ ଦିଲ୍ଲୀ ରହିଯାଇଥିସି ହେଲେ ଇ ବଛର ଦିଲ୍ଲୀ ତାର ଫାଇନାଲର ଟିକେଟ୍‌କେ…