Browsing Tag

new farmer bill

ଚାଷୀ ଲାଗି ନବୀନ ସରକାରକଁର୍‌ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ୍

ଚାଷୀ ମାନକଁର୍‌ ସମସ୍ୟା ର ସମାଧାନ କରବାର୍‌ କେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛନ୍‌ ଆମର୍‌ ରାଜ୍ୟ ସରକାର୍‌ । ରାଏଜ୍‌ନେ କୃଷି ଆର୍‌ କୃଷକକଁର୍‌ ବିକାଶ୍‌ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର୍‌ ନୁଆ ନୁଆ ଯୋଜନା ସବୁ ଲାଗୁ କରିଥିସନ୍‌ ।ତାର୍‌ ସାଙ୍ଗେ ଆମର୍‌ ରାଏଜର୍‌ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଆର୍‌ ପିଇବାର୍‌ ପାଏନ ‌ ର୍‌…