Browsing Tag

opera miss inda

ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରନର୍ସ ଅଫ୍ ମିମାଂଶା ରଥ

ଫେର୍ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ରଖଲେ ସମ୍ବଲପୁରର ଟୁକେଲ ମିମାଂଶା ରଥ । ଅପେରା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୧ର ପହେଲା ରନର୍ସ ଅଫ୍ ଟ୍ରଫି ସେ ଜିତିଛନ୍ । ଅନଲାଇନ୍‌ନେ ହେଇଥିବାର ଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତାନେ ଦେଶର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗାନୁ ଦସ୍ୱବ ଶହନୁ ଅଏତକା ପ୍ରତିଯୋଗୀ ସାମିଲ୍ ହେଇଥିଲେ ଆରୁ ଇମାନକଁର ଭିତରୁ ୬୪ ଜନ୍‌କୁଁ…