Browsing Tag

sambalpuridress

ଅନଲାଇନ୍‌ନେ ବିକ୍ରି ହେଉଛେ ଡିଜାଇନର୍‌ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ରେସ୍‌

ସମ୍ବଲପୁରୀର୍‌ କ୍ରେଜ୍‌ ଇହାଦେ ସବୁଆଡେ ଦେଖ୍‌ବାରକେ ମିଲୁଛେ ସବୁ ବଡ୍‌ ବଡ୍‌ ଲୋକ୍‌ନୁ ଧରିକରି ସେଲବ୍ରେଟି ମାନେ ଭିଲ୍‌ ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡାକେ ପସନ୍ଦ୍‌ କରୁଛନ । ସମ୍ବଲପୁରୀର୍‌ ବଢୁଥିବାର ଇ ପ୍ରକାରର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦେଖିକରି ଆମର୍‌ ସମ୍ବଲପୁରର୍‌ ଡିଜାଇନର୍‌ ପ୍ରମୋଦ୍‌ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର୍‌…