Browsing Tag

sarojini sahoo

ଆଏଜ୍ ୩ ତେଜସ୍ୱୀ ନାରୀ’କଁର୍ ଜନମ୍‌ଦିନ୍ 

ନାରୀ ମାନେ ଆଜିର୍ ଯୁଗେ କେନସି କ୍ଷେତ୍ର ନେ ଆର୍ ପଛେ ନାଇ ରହି ସେମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ନେ ନିଜର୍ ପ୍ରତିଭା କେ ଦେଖେଇ କରି ଆଗ୍‌କେ ବଢିଛନ୍ । ଆଜିର୍ ଦିନେ ଜନମ୍ ନେଇଥିଲେ ଆମର୍ ଭାରତ୍ ର ଏନ୍ତା ୩ ଜନ ମହିଲା ଯେନମାନେ ଆମର୍ ଦେଶର୍ ଟୁକେଲ୍ ପାୱାର୍ ର ଉଦାହରଣ ଆନ । ସେମାନେ ହେଲେ ନିରୁପା…