Browsing Tag

shggroupodisha

ଗୀତ୍‌ ଗାଇକରି କରୁଛନ୍‌ ସଚେତନ୍‌

ମହିଲା ମାନେ ଇହାଦେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରନେ ଆଗେ ରହୁଛନ ଆର ମହିଲା ମାନକୁଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରବାରଲାଗି ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭିଲ ମହିଲା ସ୍ୱୟଂସହାୟତ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନକେ ଉତ୍ସହିତ୍‌ କରୁଛନ । ସେନ୍ତା ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରନେ କୁଟସିଂହା ମା' ଭୈରବୀ ମହିଲା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ର ମେମ୍ବର୍‌ ମାନେ…