Browsing Tag

singhu border

ଫେବୃଆରୀ ୬ନେ ‘ଚକା ଜାମ୍‌’

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକଁର ନୂଆଁ କୃଷି ଆଇନ୍‌କେ ଇହାଦେ ଭିଲ୍ ଭିନ୍ ଭିନ୍ କୃଷକ ସଂଗଠନ୍ ଆଡୁ ବିରୋଧ ଜାରି ରହିଛେ । ବିରୋଧୀ ଦଲ ମାନକଁର ସାଙ୍ଗେ ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନେ ଭିଲ୍ ଇମାନକୁଁ ସମର୍ଥନ୍ କରୁଥିବାର ଇହାଦେ ଦେଖବାକେ ମିଲିଛେ । ଇହାଦେ ଫେର୍ ଘାଏ ଚାଷୀ ମାନେ ଚକା ଜାମ୍ କରବାର ନେଇକରି ନିଷ୍ପତ୍ତି…

ଆର ଦୁଇ ଦିନ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ

ଜାରି ରହିଛେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଲନ୍ । ନୂଆ କୃଷି ଆଇନନେ ବିରୋଧ କରିକିନା ସିଂଘୁ, ଟିକ୍ରି ଆରୁ ଗାଜିପୁର୍ ସୀମାନେ ଚାଷୀ ଧାରନାନେ ଇହାଦେ ଭିଲ୍ ରହିଛନ୍ । ସେଆଡେ ଗୃହ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଆଡୁ ଆହୁରି ଦୁଇ ଦିନ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ସ୍ଥଗିତ୍ ରଖାଯାଇଛେ। ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହିସାବେ ଲୋକମାନକଁର…