Browsing Tag

SRC

ଛଟ୍ ପୂଜା ଲାଗି ଲାଗୁ ହେଲା ନିୟମ

ଆଗକେ ଆସୁଛେ ଛଟ୍ ପୂଜା । କରୋନା ବଢବାର ଡର ଦେଖିକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଛଟ୍ ପୂଜା ଉପରେ କିଛିଟା ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ । ଇ ନିୟମ ହିସାବେ ଆଏବାର ୨୦ ଆରୁ ୨୧ ତାରିଖନେ ନଦୀ ଘାଟ୍ ମାନକେ ପୂଜା କରବାର ଆରୁ ଗାଧବାରକେ ମନା କରାଯାଇଛେ । ଇ ନେଇକରି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନରକଁର ଆଡୁ ଗୁଟେ…

ବିନା ଫଟ୍‌କରାନେ ଦୀଆଲି

ଇ ବଛର ଦୀଆଲି ବିନା ଫଟ୍‌କରାଥି ମନାଯିବା । ଖାଲି ଦୀପ୍ ଜଲେଇକରି ଲୁକେ ଦୀଆଲି ମାନବେ । ଇହାଦେ ଭିଲ କରୋନା ବେମାରୀ ବଢବାର ଡର୍ ରହିଥିବାର ବେଲକେ କରୋନା ନିୟମ ମାନବାକେ ପଡବା । କରୋନା ଲାଗି ଇ ବଛର ପରବ ମାନେ ସବୁ ଫିକା ପଡିଛେ । ପହେଲାନୁ ଦଶହରା ପୂଜା, କାଲୀ ପୂଜା, ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାନେ…