Browsing Tag

student

ମୋ ସ୍କୁଲ୍ ଯୋଜ୍‌ନାନେ ଭଲ୍ କାମ୍ କର୍‌ଲେ ଶିକ୍ଷକ୍ ମାନକୁଁ ମିଲ୍‌ବା ପୁରଷ୍କାର୍‌

ରାଜ୍ୟ ସର୍‌କାର୍‌କଁର୍ ଆଡୁ କରାଯାଇଥିବାର୍ ମୋ ସ୍କୁଲ୍ ଯୋଜ୍‌ନା ନେ ଯୁଡି ହେଇଛେ କେତେଟା ନୁଆ ନିୟମ୍ । ଯେନଥି ରାଏଜ୍ ର ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ନୁ ୨ ରୁ ୩ ଟା ବିଦ୍ୟାଲୟ କେ ଭଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ହିସାବେ ମନ୍ୟତା ଦିଆଯିବା । ମୋଟ୍ ଶହେ ଟା ସ୍କୁଲ୍ କେ ବାଛିକରି ତାକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ୍‌ଶୀଳ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ୍…