Browsing Tag

bargrah collector

ହଜିଯିବାକେ ବସଲାନ୍ ଜୀରା ନଦୀ

ବରଗଡ଼ର ଜୀବନ୍ ରେଖା ଜୀରା ନଏଦ ହଜବାରନେ ଲାଗଲାନ । ଜୀରା ନଦୀ ବରଗଡ଼କେ ଗୁଟେ ପରିଚୟ ଭିଲ୍ ଦେଇଛେ କହେଲେ କିଛି ଭୁଲ୍ ନାଇଁ ହୁଏ । ବରଗଡ଼ ନାଁକରା ଧନୁଯାତରାନେ ଜୀରା ନଦୀ ବନସି ଯମୁନା ନଦୀ । ଧନୁଯାତ୍ରା ସମିଆଁନେ ଜୀର ନଦୀନେ କୃଷ୍ଣକଁର ଲୀଲାଖେଲା ଦେଖାଯାଉଥିବାର ଲେକେ ବାକି ସମିଆଁନେ ନଦୀର…

ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ ଧନୁଯାତରା ଇଥର ବନ୍ଦ୍‌

ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ ଧନୁଯାତରା । ସବୁନୁ ବଡ ଖୁଲା ରଙ୍ଗ ମଞ୍ଚନେ ଯେତେବେଲେ ଧନୁଯାତରା ଚାଲିଥିସି ସେତେବେଲେ ଉଠୁଥିସି ପଡୁଥିସି ବରଗଡ ସହର । ବରଗଡ ସହର ତ ନାଇଁ ଥାଏ ସେତେବେଲକେ ମଥୁରା ନଗରୀ ପାଲଟିଯାଏସି ବରଗଡ ସହର ଆର ଅମ୍ବାପାଲି ହେଇଯାଇଥିିସି ଗୋପପୁର । ହେଲେ ଇ ବର୍ଷ ନାଇଁ ହୁଏ ବରଗଡ…