Browsing Tag

Bihar

ଆଏଜ୍‌ ଶପଥ୍‌ ନେବେ ନୀତୀଶ କୁମାର୍‌

ପାଟନା : ବିହାର୍‌ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବେ ଆଏଜ୍‌ ୪.୩୦ ବଜେ ରାଜଭନବନ୍‌ ଠାନେ ଶପଥ୍‌ ପାଠ୍‌ କରବେ ନୀତୀଶ୍‌ କୁମାର୍‌ । ୭ନଂ ଥର୍‌ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ ନୀତୀଶ କୁମାର୍‌ । ତାକଁର୍‌ ସାଙ୍ଗେ ୧୬ ଜନ୍‌ ସଦସ୍ୟ ଭିଲ୍‌ ଆଏଜ୍‌ ଶପଥ୍‌ ନେବେ । ଭିଆଇପି ଆର୍‌ ହାମ୍‌ ଦଲ୍‌ନୁ ଭିଲ୍‌ ଜନେ…

ବିହାର୍‌ନେ ଚାଲିଛେ ଭୋଟ୍ ଗନତି

ଆଏଜ୍‌କା ବିହାର୍‌ନେ ଚାଲିଛେ ଭୋଟଗନତି । ସେନର୍ ବିଧାନସଭାର୍ ୨୪୩ଟା ସିଟ୍ ଲାଗି ହେଇସାରିଥିବାର୍ ଭୋଟ୍‌ନେ କିଏ ଜିତବା ଆର୍ ସେନେ ଆଏବାର୍ ସମିଆଥି କିଏ ସରକାର ବନାବାଯେ ସେଟା ଆର୍ କେତେ ସମିଆ ପରେ ଜନା ପଡିଯିବା । ଇହାଦେ ସେନ ଭୋଟ୍ ଗନତି ଚାଲିଛେ ଆର୍ ଖବର୍ ମିଲବାର୍‌ତକ୍ ଏନ୍‌ଡିଏ ୧୨୪ଟା…