Browsing Tag

delhi mumbai match

ଆଇପିଏଲ୍‌୨୦୨୦:- ‘ମୁମ୍ବାଇ ଇ୍‌ଣ୍ଡିଆନସ୍‌ ଚମ୍ପିୟାନ୍‌’

ଇ ବଛର ଆଇପିଏଲ୍‌ ମେଚ୍‌ର ଫାଇନାଲ୍‌ ମୁକାବିଲା ସରିଯାଇଛେ । ଦୁବାଇନେ ଚାଲିଥିବାର ଆଇପିଏଲ୍‌୨୦୨୦ ଲିଗ୍‌ର ମଙ୍ଗଲବାର ଖେଲାଯାଇଥିବାର ଫାଇନାଲ୍‌ ମେଚ୍‌ନେ ଦିଲ୍ଲୀକେ ହରେଇକରି ମୁମ୍ବାଇ ବିଜୟର ମୁକୁଟ୍‌ ପିନ୍ଧିଛେ । ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ୍‌କେ ୫ ୱିକେଟ୍‌ନେ ହରେଇକରି ମୁମ୍ବାଇ ୫ନଂଥର୍‌…

ଫାଇନାଲନେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲସ୍‌

ଆଇପିଏଲ୍‌ ୨୦୨୦ ଲିଗ୍‌ ର ରବିବାର ଖେଲାଯାଇଥିବାର ମେଚ୍‌ନେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ୍‌କେ ହରେଇକରି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲସ୍‌ ଫାଇନାଲ୍‌କେ ପହଁଚିଛେ । ଆଗରୁ ଭିଲ୍‌ ଆଇପିଏଲ୍‌ ର ସବୁ ଫାଇନାଲ୍‌ ମୁକାବିଲାକେ ପହଁଚୁ ପହଁଚୁ ଦିଲ୍ଲୀ ରହିଯାଇଥିସି ହେଲେ ଇ ବଛର ଦିଲ୍ଲୀ ତାର ଫାଇନାଲର ଟିକେଟ୍‌କେ…