Browsing Tag

india petrol price

ଓଡିଶାନେ ସେନ୍‌ଚୁରୀ

ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଦାମ୍ ଇହାଦେ ଆକାଶ୍ ଛୁଆଁ । ଦେଶର୍ ସବୁଆଡେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଦାମ୍ ହୁ ହୁ ହେଇକରି ବଢୁଛେ । ପହେଲା ରାଜସ୍ଥାନ ର ଗଙ୍ଗାନଗର୍ ନେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଦାମ୍ ୧୦୦ ଟକାଁ ଛୁଇଁ ଥିବାର୍ ବେଲ୍‌କେ ଇହାଦେ  ଓଡିଶା ନେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଦାମ୍ ୧୦୦ ଛୁଇଁଛେ । ଓଡିଶାର୍ ମାଲ୍‌କାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ର କାଲିମେଳା…

ଶହେ ପାର୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଦାମ୍‌

ଫେର୍ ବଢଲା ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଦାମ୍ । ଇହାଦେ ଶହେ ପାର୍ କରିଛେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଦାମ୍ । ପହେଲା ଥର ଶହେ ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା ଦାମ୍ ବଢିଥିବାର ଦେଖବାର ଲାଗି ମିଲିଛେ । ରାଜସ୍ଥାନର ଶ୍ରୀଗଙ୍ଗାନଗରନେ ଲୁକେ ଶହେ ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ପେଟ୍ରୋଲ ଘିନୁଥିବାର ଜନାପଡିଛେ । ପହେଲାନୁ ଦେଶର କେନସି ଜାଗାନେ…