Browsing Tag

indiansports

ଏପ୍ରିଲ୍ ୧୧ନୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଆଇପିଏଲ୍‌୧୪ 

ଟ୍ୱେଣ୍ଟି-୨୦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର୍ ଲିଗ୍ (ଆଇପିଏଲ୍‌) ୧୪ ଭାରତ୍ ନେ ଖେଲାଯିବା ବଲିକରି ବିସିସିଆଇ ଆଡୁ ସୂଚନା ମିଲିଛେ । ୨୦୨୧ ର ଆଇପିଏଲ୍ ମେଚ୍ ଏପ୍ରିଲ୍ ୧୧ନୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାର୍‌କେ ଯାଉଥିବାର୍ ବେଲ୍‌କେ ଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜୁନ୍ ୫ କି ୬ ତାରିଖ୍ ଦିନ ଉଦ୍‌ଯାପନ୍ କରାଯିବା…

ଆଏଜ୍‌ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲସ୍‌ ଆର୍‌ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ୍‌ ଭିତରେ ହେବା କଡା ଟକ୍କର୍‌

ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୦ନେ ଆଏଜ୍‌ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍‌ ମେଚ୍‌ ଖେଲବେ ‌ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲସ୍‌ ଆର୍‌ ସନ୍‌ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ୍‌ । ଫାଇନାଲକେ ଯିବାର ଲାଗି ଆଜି ମିଲବା ଲାଷ୍ଟ୍‌ ଚାନସ୍‌ ହେଥିର୍‌ ଲାଗି ଦୁହି ଟିମ୍‌ ଭିତରେ କଡା ଟକ୍କର୍‌ ସାଙ୍ଗେ ଗୁଟେ ଜୋର୍‌ଦାର୍‌ ମେଚ୍‌ ହେବା ବୋଲି ସଭେ…