Browsing Tag

sydney test

ସିଡନି ଟେଷ୍ଟ୍‌: ହାରିଯିବା କାଏଁ ଭାରତ୍ !

ଭାରତ ଆର୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବାର୍ ସିଡ୍‌ନିନେ ଚାଲିଥିବାର୍ ଟେଷ୍ଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ୩ ନମ୍ବର ଦିନ୍‌ର ଖେଲ୍ ସର୍‌ବାର୍‌ତକ୍ ଯାହା ସ୍ଥିିତି ସାମ୍ନାକେ ଆସୁଛେ ସେନେ ଭାରତ ଅଡୁଆ ଭିତରେ ପଡିବାରେ ବାଗିର୍ ଲାଗୁଛେ । ଆଏଜ୍ ଭାରତ୍ ୯୪/୨ ରୁ ଦିନ୍ ମୂଲ୍ କରିଥିଲା । ପିଚ୍ ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଗି…

କଚର୍ କଚର୍‌… ଲାବୁସେନ୍

ଯେତେବେଲେ ବି ଭାରତ ଆର୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭିତରେ କ୍ରିକେଟ୍ ମଏଦାନ୍‌ନେ ମୁକାବିଲା ହେସି କିଛି ନା କିଛି ଗରମା ଗରମ୍ କଥା ସାମ୍ନାକେ ଆସି ଏକା ଥିସି । ବ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ ବଲ୍‌ର ମୁକାବୁଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖିଲାଡି ମାନକର୍ ଭିତରେ ଗୁଟେ ମାଇଣ୍ଡ୍ ଗେମ୍ ବି ଚାଲିଥିବାର୍ ଦେଖାଯାଏସି । ଆର୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ…

ସିଡନି ଟେଷ୍ଟ୍‌:ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୩୩୮ନେ ଅଲଆଉଟ୍‌, ଭାରତ ୯୬/୨

ଭାରତ ଆର୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭିତରେ ସିଡନିନେ ଚାଲିଥିବାର୍ ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର କପ୍‌ର ୩ ନମ୍ବର୍ ଟେଷ୍ଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଦୁଇନମ୍ବର୍ ଦିନେ ଭାରତ୍ ବନେ ବରକସ୍ ସ୍ଥିତିନେ ପହଁଚିଛେ । ଆଏଜ୍ ଦୁଇ ନମ୍ବର୍ ଦିନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୧୬୬/୨ ନୁ ଖେଲ୍ ମୂଲ୍ କରିଥିଲା । ଗୁଟେ ସମିଆନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୨୦୬/୨ କରିକରି…