Browsing Tag

uttarpradesh

ଫାଶୀ ପାଏବେ କାଏଁ ଇ ମହିଲା ?

ସ୍ୱାଧୀନ୍ ଭାରତ ପହେଲା ମହିଲା ଦୋଷୀକୁଁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବା । ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସବନମ୍‌କୁଁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁନେଇଛନ୍ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ । ନିଜର ପରିବାରର ୭ଜନ୍ ସଦସ୍ୟକୁଁ ହତ୍ୟା କରିଥିବାର ଘଟନାନେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକରି ଜେଲନେ ଥିବାର ସବନମ୍‌କୁଁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବାର ଲାଗି ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି…

ଦେଶନେ ଆର ଗୁଟେ ନିର୍ଭୟା ଘଟନା

ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶନେ ଆର୍ ଗୁଟେ ନିର୍ଭୟା ଘଟନା ଦେଖବାକେ ମିଲିଛେ । ଜନେ ମହିଲାକୁଁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଗଲା ଉତାରୁ ତାକୁଁ ମାରିକରି ତାକଁର ଘର ଆଗାଡେ ଫିକି ଦିଆଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛେ । ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବଦାୟୁଁ ଜିଲ୍ଲାନୁ ଆସିଛେ ଏନ୍ତା ଦୁଃଖଦ୍ ଘଟନା । ସୂଚନା ହିସାବେ ଗଲା ରଏବାର…