ହିମ୍‌ଗିରି ହେଇଛେ ସଟ୍‌ଡାଉନ୍

0

କରୋନା ବେମାର୍ ଇହାଦେ ପୁରା ଦେଶ୍‌କେ ହୁଲ୍‌ସ୍ତୁଲ୍ କରିଦେଲାନ । ଯେନ୍ ଆଡେ ଦେଖ ବଢି ଚାଲିଛେ କରୋନା ଫାସେ ପଡିଥିବାର୍ ଲୁକଙ୍କର୍ ସଂଖ୍ୟା । ସେ ବେମାର୍ କେ ଆଏତ୍ କର୍‌ବାର୍ ଲାଗି ରାଏତ୍‌ସରତା କର୍ଫ୍ୟୁ ଆର୍ ଶନିବାର୍‌-ରଏବାର୍ ସଟ୍‌ଡାଉନ୍‌ବି କରା ଯାଉଛେ । ବାକି ଫେର୍ ବି ନାଇଁ ମାନ୍‌ବାର୍ ଲୁକେ । ହେଥିର୍ ଲାଗି ହିମ୍‌ଗିରିନେ ୫ ଦିନିଆ ସଟ୍‌ଡାଉନ୍ । ସେ ବାବଦ୍‌ନେ ଜାନ୍‌ବାର୍ ଲାଗି ଦେଖୁନ୍ ଇ ଭିଡିଓ ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.