Browsing Tag

india vaccination

ଆର ଖେପେ ଟିକା ନେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଦେଶ୍‌ନେ ଇହାଦେ ପହେଲା ଖେପ୍‌ର ଟିକାଦାନ୍ ଚାଲୁଥିବାର୍ ବେଲ୍‌କେ ବହୁତ୍ ଜଲ୍‌ଦି ଟିକାଦାନ୍ ର ୨ନଂ ଖେପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବା । ପହେଲା ଖେପ୍ ଥି ସବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ମାନକୁଁ ଟିକା ଦିଆଯାଇଥିଲା ହେଲେ ଆଏବାର୍ ଖେପେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ ସବୁ ରାଏଜ୍ ର ମୁଖମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଟିକା ନେବେ । ପହେଲା…

ଦେଶେ ପହେଲା ଦିନ ଭଲ୍ ହିସାବେ ସରିଯାଇଛେ କରୋନା ଟିକାଦାନ୍

କରୋନା ଟିକାଦାନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶନିବାର୍ ଦିନୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିବାର୍ ବେଲ୍‌କେ ପହେଲା ଦିନ ସାରା ଦେଶ୍‌ନେ ବହୁତ୍ ଭଲ୍ ଭାବେ ଦେଶ୍‌ନେ ଟିକାଦାନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଯାଇଛେ । ପ୍ରଧାନ୍‌ମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଟିକାଦାନ ପ୍ରକ୍ରୟାକେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପହେଲା ଦିନ ସାରା ଦେଶ୍‌ନେ ୧ ଲାଖ୍…

ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦେଶ୍‌ବ୍ୟାପି ଟିକାଦାନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା

ଆଏଜ୍ ସାରା ଦେଶେ ମୂଲ୍ ହେଇଯାଇଛେ କରୋନା ଟିକାଦାନ୍ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଦେଶ୍‌ବ୍ୟାପି ଈ ଟିକାଦାନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାର୍ ଆରମ୍ଭ ନେ ଦେଶ୍ ର ଲୋକମାନକୁଁ ସମ୍ବୋର୍ଦ୍ଧନ୍ କରିଛନ୍ । ଦେଶନେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର୍ ର୍ କରୋନା ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ୍ କରାଯାଇଥିବାର୍ ବେଲେ ଆଏଜ୍ ସେ ଟିକା ଦାନ୍…